Да останат навеки. Търновската книжовна школа - продължител на Кирило-Методиевото дело

Елемент

Заглавие

Да останат навеки. Търновската книжовна школа - продължител на Кирило-Методиевото дело

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Георги Данчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980
12 ноември

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Да останат навеки. Търновската книжовна школа - продължител на Кирило-Методиевото дело“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41164