Професор Дора Иванова - Мирчева на шейсет години

Елемент

Заглавие

Професор Дора Иванова - Мирчева на шейсет години

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ангел Давидов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 73 - 76.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

V

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 16760

Име на изданието

Съпоставително езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Ангел Давидов

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Професор Дора Иванова - Мирчева на шейсет години“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 27 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41162