Към изворите на нашата литература

Елемент

Заглавие

Към изворите на нашата литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Емил Георгиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980.
22 януари

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3480

Име на изданието

Вечерни новини

Забележки

Подпис: Иван Попиванов. Интервю за научната дейност на Емил Георгиев

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Към изворите на нашата литература“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41143