Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Цветана Чолова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 104-116.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1706

Име на изданието

Истор. преглед

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Емил Георгиев

описание на тома

Предметна рубрика

Шестоднев - Съдържание

Колекции

„Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41136