100 години от рождението на акад. Стефан Младенов

Елемент

Заглавие

100 години от рождението на акад. Стефан Младенов

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Михаил Въгленов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 29.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4452

Име на изданието

Науч. живот

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„100 години от рождението на акад. Стефан Младенов“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 9 декември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41122