Академик Динеков и библиографията

Елемент

Заглавие

Академик Динеков и библиографията

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Тодор Боров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980
28 окт.

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

А Б В

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Академик Динеков и библиографията“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41106