Великани на духа Слово, произнесено на тържество за Кирил и Методий в Париж ( 28 май 1963 г. ).

Елемент

Заглавие

Великани на духа Слово, произнесено на тържество за Кирил и Методий в Париж ( 28 май 1963 г. ).

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Роже Бернар

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980
20 февр.

Страници

с. 1-3.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5299

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„ )“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41090