Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици. По материали от художествената литература.

Елемент

Заглавие

Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици. По материали от художествената литература.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

М Байрамова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 3-13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.

Годишнина

V

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпоставително езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Синтаксис на старобългарския език

Колекции

„ По материали от художествената литература“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41089