Писменост

Елемент

Заглавие

Писменост

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Цветан Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980.
23 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБ / В 3480

Име на изданието

Веч. новини

Забележки

Стихотворение

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Писменост“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41081