Прозорец на всички славяни Интервю за появата и разпространението на българската книга

Елемент

Заглавие

Прозорец на всички славяни Интервю за появата и разпространението на българската книга

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980
18 ноем.

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Прозорец на всички славяни Интервю за появата и разпространението на българската книга“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41077