За едно предисловие към Псалтира

Елемент

Заглавие

За едно предисловие към Псалтира

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ивона Карачорова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2001

Страници

с. 26-35.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

XXV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Съдържа и: Списък на цитираните славянски ръкописи, с. 33-34; Литература, с. 34-35; Рец. на англ. ез

Анотации

Обект на изследване е молитвено последование към < Псалтир>а, като са изследвани 20 преписа в ръкописни псалтири от XIII до XVIII в

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Псалтир - Преписи

Колекции

„За едно предисловие към Псалтира“. , 2001, , 2001, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41069