Кирил и Методий в старата руска литература (XI-XIV в.)

Елемент

Заглавие

Кирил и Методий в старата руска литература (XI-XIV в.)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боню Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 8-18.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

IV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в руската литература

Колекции

„Кирил и Методий в старата руска литература (XI-XIV в.)“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41066