За нашето средновековно книжовно наследство

Елемент

Заглавие

За нашето средновековно книжовно наследство

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боню Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980

Страници

с. 31-34.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

XXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3702

Име на изданието

Библиотекар

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„За нашето средновековно книжовно наследство“. , 1980, , 1980, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41064