Македонците трябва да се върнат към кирилицата

Елемент

Заглавие

Македонците трябва да се върнат към кирилицата

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Църномаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995
25 май

Страници

с. 10.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.2.; 6.3.

Годишнина

V

Съставител

Географски понятия

Сърбия

Сигнатура

НБКМ / В 6517

Име на изданието

24 часа

Забележки

Анотации

Съдържа съкратения текст на писмо, публикувано в сп. "Македонско дело" (Скопие, 1995, бр. 98). След кратък преглед на историческите факти, свързани със създаването на <глаголица>та от Кирил и Методий и по-късно на <кирилица>та, авторът посочва, че в Сърбия кирилицата е частично реформирана от Вук Караджич. В писмото се съдържа призив за връщане към традиционната кирилица

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Македонците трябва да се върнат към кирилицата“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41039