Modelling Orthographic Variety The Case of Medieval Slavic Texts

Елемент

Заглавие

Modelling Orthographic Variety The Case of Medieval Slavic Texts

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Ivan Koychev; Milena P. Dobreva

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 26-33.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

9.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 23 166

Име на изданието

International journal information theories and applications

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Компютърна обработка на ръкописи от кирило-методиевската епоха

Колекции

„Modelling Orthographic Variety The Case of Medieval Slavic Texts“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41015