Russica Romana. Vol. 2

Елемент

Заглавие

Russica Romana. Vol. 2

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

4ПР

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Roma

Година на издаване

1995

Страници

p. 303-318.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

<Рец. за>: Danti, Angiolo. Fra Slavia orthodoxa e Slavia romana : Studi di ecdotica / A cura di Alda Giambelluca Kossova. - Palermo : Arnaldo Lombardi Editore, 1993

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Giorgio Ziffer

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Russica Romana. Vol. 2“. Roma, 1995, Roma, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41013