Когато науката е призвание

Елемент

Заглавие

Когато науката е призвание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ангелина Пенева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995
24-30 май

Страници

с. 6 : със сн.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3129

Име на изданието

Лит. форум

Забележки

Анотации

Научното дело на акад. Иван Гошев

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40988