Frantisek Vaclav Mares

Елемент

Заглавие

Frantisek Vaclav Mares

Езикова група

Латиница

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Josef Vintr

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 158-168.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XL

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 7314

Име на изданието

Die Welt der Slaven

Забележки

Анотации

Некролог

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Frantisek Vaclav Mares“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40946