Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart und Literatur Festschrift fur Erika Gunther

Елемент

Заглавие

Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart und Literatur Festschrift fur Erika Gunther

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Munchen

Година на издаване

1995

Страници

p. 10-23. - Bibliogr., p. 21-23.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Източник: Новая литература по социальным и гуманитарным наукам : Серия Языкознание. М., 1995

Анотации

Изследва се тенденцията за нормиране на словообразователните типове в <преводи>те на Преславската книжовна школа според материал от <Изборника от 1073>.

Рецензия

uri

Илюстрации

S Mengel

описание на тома

Предметна рубрика

Преславска книжовна школа

Колекции

„Das Russische in Seiner Geschichte, Gegenwart Und Literatur Festschrift Fur Erika Gunther“. Munchen, 1995, Munchen, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40935