Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher der Konige : Das erste Buch der Konige

Елемент

Заглавие

Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher der Konige : Das erste Buch der Konige

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg

Година на издаване

1995

Страници

414 p.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen Bd. 47. Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrgb. Otto Kronsteiner

ISBN

1019-2495

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

България; Молдова; Русия; Сърбия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Библиогр., p. 412; Списък на използваните ръкописи, с. 411

Анотации

Паралелно представяне на текста на глаголица и на кирилица. За <издание>то са използвани следните ръкописи: 1. Григоровичев кодекс (Сърбия-България, 1544). М. , РГБ (ГБЛ), ф. 87, сб. Григ ј 1 (М/1684); 2. Троицки кодекс (Русия, XV в.). М., РГБ (ГБЛ), ф. 173, сб. МДА ј 12; 3. Библейски сб. (България-Молдова, XV в.). М., РГБ (ГБЛ), ф. 178, Муз. 3750; 4. Острожката библия; 5. Библейски сб. (България, XIV в.); СПб, РНБ (ГПБ), F. I. 461; 6. Кодекс от сб. на Румянцев (България-Молдова, 1537). М., РГБ (ГБЛ), Рум. 29; 7. Библейски сб. (Русия, XV в.). СПб, РНБ (ГПБ), Сол. 75/75; 8. Кодекс от сб. на Ундолски (Русия, XV в.). М., РГБ (ГБЛ), ф. 310, Унд. 1.

Рецензия

uri

Илюстрации

ill.

описание на тома

Предметна рубрика

Книги Царства - Преводи; Книги Царства - Преписи; Книги Царства - Редакции; Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Methodbibel Die Methodbibel Die Bucher Der Konige : Das Erste Buch Der Konige“. Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40925