Mitteldonaugebiet und Sudosteuropa im fruhen Mittelalter Stredny Dunaj a juhovychodna Europa vo vcasnom stredoveku (VI-XII stor.) Zbornik referatov z kolloquia

Елемент

Заглавие

Mitteldonaugebiet und Sudosteuropa im fruhen Mittelalter Stredny Dunaj a juhovychodna Europa vo vcasnom stredoveku (VI-XII stor.) Zbornik referatov z kolloquia

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Bratislava

Година на издаване

1995

Страници

p. 35-45.

Описание на серията

Studia archeologica et medievalia 1

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Bibliogr., p. 43-45; Описано по ксерокопие

Анотации

Авторът приема мнението на В. Ткадълчик (Tkadlcik, V. Cyrilsky napis v Michalovcich. // Slavia, LII, 1983, ј 2, p. 114), че надгробният <надпис>, включен вторично в градежа на църквата от Цемплин, е оригинален. Описва доказателствата на В. Ткадълчик, че става дума за <надгробен надпис> на Пресиан от 1060-1061 г. Подкрепя тезата с допълнителни аргументи за местния произход на надписа, но като продължение на една традиция, която е особено силна при южните славяни. Привеждат се и общоисторически съображения, изброяват се археологически находки, които рамкират културно-историческия контекст за възникването на надписа в словашките земи.

Рецензия

uri

Илюстрации

Lubor Matejko

описание на тома

Предметна рубрика

Надгробен надпис на Пресиан от 1061 г., Източна Словакия

Колекции

„Mitteldonaugebiet Und Sudosteuropa Im Fruhen Mittelalter Stredny Dunaj a Juhovychodna Europa Vo Vcasnom Stredoveku (VI-XII stor.) Zbornik Referatov Z Kolloquia“. Bratislava, 1995, Bratislava, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40922