Zajkovski trebnik N 960 der National Bibliothek "Hl. Kyril und Methodij" in Sofia (Bulgarien) Disertation ad. Doctorarum

Елемент

Заглавие

Zajkovski trebnik N 960 der National Bibliothek "Hl. Kyril und Methodij" in Sofia (Bulgarien) Disertation ad. Doctorarum

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

B Holosnjaj

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Roma

Година на издаване

1995

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

<Дисертация>. Представяне на паметника от гледище и за целите на литургическата наука. Съдържа и издание на <Зайковски требник>.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Требник

Колекции

„Zajkovski Trebnik N 960 Der National Bibliothek „Hl. Kyril Und Methodij“ in Sofia (Bulgarien) Disertation Ad. Doctorarum“. Roma, 1995, Roma, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40916