Kopitarja Jerneja Kopitarja "Glagolita Clozianus" "Clocev glagolit"

Елемент

Заглавие

Kopitarja Jerneja Kopitarja "Glagolita Clozianus" "Clocev glagolit"

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словен.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Ur. in spremno besedilo napisal Joze Toporisic

Местоиздаване, Издателство

Ljubljana Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in knjizevnosti

Година на издаване

1995

Страници

LXXX, 95 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Източник: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1995. Warszawa, 1999

Анотации

Предлаганото <издание> на Клоцов сборник е подготвено въз основа на първото издание на тридентската част, осъществено от Йерней Копитар: Kopitar, Jernej. Glagolita Clozianus. Vindobonae, 1836. 80+86 p. В настоящото издание латинският текст от изходното издание е преведен на словенски език. Поместен е и старобългарският текст.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Клоцов сборник

Колекции

„Kopitarja Jerneja Kopitarja "Glagolita Clozianus" „Clocev Glagolit““. Ljubljana Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in knjizevnosti, 1995, Ljubljana Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in knjizevnosti, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40914