Frantisek Vaclav Mares (20. 12. 1922 - 3. 12. 1994)

Елемент

Заглавие

Frantisek Vaclav Mares (20. 12. 1922 - 3. 12. 1994)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словен.

Код на изданието

Автор

Franc Jakopin

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 77-79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 5013

Име на изданието

Slavistiena revija

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Frantisek Vaclav Mares (20. 12. 1922 - 3. 12. 1994)“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40911