Bartholomaus Kopitar Versuch einer kritischen Wurdigung

Елемент

Заглавие

Bartholomaus Kopitar Versuch einer kritischen Wurdigung

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Sergio Bonazza

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 285-303.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XL

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 7314

Име на изданието

Die Welt der Slaven

Забележки

Анотации

Оценка на научните трудове на Бартоломей Копитар

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Bartholomaus Kopitar Versuch Einer Kritischen Wurdigung“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40890