Следи от Методиев превод на библейската книга Битие

Елемент

Заглавие

Следи от Методиев превод на библейската книга Битие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Татяна Славова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 53-70 : с табл.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

XIX

Съставител

Географски понятия

България; Моравия; Хърватско

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Библиогр., с. 68-70; Рез. на англ. ез

Анотации

Изследвани са пет южнославянски и два руски чети преписа на библейската книга <Битие>, които възхождат към един общ древен <протограф>. Хипотезата на авторката е, че в тези преписи са се съхранили следи от архаичен Методиев <превод> на небогослужебните части на библейската книга Битие, извършен най-вероятно в Моравия и пренесен по-късно в Хърватско, а може би и в България

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Следи от Методиев превод на библейската книга Битие“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40811