Новата славянска култура

Елемент

Заглавие

Новата славянска култура

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петер Фишер-Апелт

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 24-25.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 11514

Име на изданието

Ек

Забележки

Анотации

Делото на Кирил и Методий е най-добре прието и достига своя най-голям разцвет в основните просветни и книжовни центрове на българската държава през IX-X в. - <Преславско>то и <Охридско>то <книжовни средища>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Новата славянска култура“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40800