Очакваме Методиевия превод на Библията

Елемент

Заглавие

Очакваме Методиевия превод на Библията

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Светла Каролева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995
5 апр.

Страници

с. 5 : с ил.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Добрич

Сигнатура

НБКМ / В 6154

Име на изданието

Демокрация

Забележки

С ил.: <Икона> "Св. Кирил и св. Методий", XIX в., от черквата "Св. Троица" в Добрич

Анотации

Съобщение за първото издание на Методиевия <превод> на <Евангелието> по най-стария известен препис - бълг. ръкопис от втората половина на XIV в., подготвяно от КМНЦ на БАН

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Очакваме Методиевия превод на Библията“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40754