Методиева Библия се издава в Германия

Елемент

Заглавие

Методиева Библия се издава в Германия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Борислав Игнатов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995
23 май

Страници

с. 8.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

VI

Съставител

Географски понятия

Австрия; Германия; Залцбург

Сигнатура

НБКМ / В 6182

Име на изданието

Дума

Забележки

Анотации

За подготвяния от Славистичния център в Залцбург, Австрия, <старобългарски превод на Свещеното писание> в поредицата "Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte"

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Методиева Библия се издава в Германия“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40753