Средновековният българин знаел да пише и затова чествал делото на солунските братя

Елемент

Заглавие

Средновековният българин знаел да пише и затова чествал делото на солунските братя

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Георги П Димитров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995
23 май

Страници

с. 1 : с ил.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

LI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 2563

Име на изданието

Бълг. армия

Забележки

С ил. "Равноапостолите Кирил и Методий", нарисувани от Жечко Попов. Репродукция Александър Червенков

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в България

Колекции

„Средновековният българин знаел да пише и затова чествал делото на солунските братя“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40743