Поетика на истината = Poetica del vero

Елемент

Заглавие

Поетика на истината = Poetica del vero

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

4СР

Автор

Иван Буюклиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 117-121.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.; 5.1.

Годишнина

XX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

<Рец. за>: Picchio, Riccardo. Letteratura della Slavia Ortodossa. - Bari : Edizione Dedolo, 1991. - 546 p; Пикио, Рикардо. Православното славянство и старобългарската културна традиция. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1993. - 724 с

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Поетика на истината = Poetica Del Vero“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40716