Павел Йозеф Шафарик 1795-1861

Елемент

Заглавие

Павел Йозеф Шафарик 1795-1861

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Куцаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 130-135.

Описание на серията

ISBN

0204-8701

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпостав. езикозн.

Забележки

Библиогр., с. 134-135

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Павел Йозеф Шафарик 1795-1861“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40687