О несохранившемся греческом переводе книги Есфирь

Елемент

Заглавие

О несохранившемся греческом переводе книги Есфирь

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Александр Кулик

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 76-79.

Описание на серията

ISBN

0132-1366

Систематичен код

3.6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Славяноведение

Забележки

Библиогр., с. 79

Анотации

Изложена е хипотезата за съществуването на недостигнал до нас гръцки превод - посредник между староеврейския текст и първия славянски превод на <Книга Естир>. Обсъжданият проблем и неговото окончателно решаване има значение не само за доизграждането на представата за <преводаческата практика> на славяните, но и за изучаването на историята на <гръцкия превод на библейските книги>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия - славяните и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„О несохранившемся греческом переводе книги Есфирь“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40686