Човекът и бог в българската литература Християнската религия в духовния свят на българите през средните векове

Елемент

Заглавие

Човекът и бог в българската литература Християнската религия в духовния свят на българите през средните векове

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Катя Кенарова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 205-217.

Описание на серията

ISBN

0861-3761

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А22782

Име на изданието

Летописи

Забележки

Анотации

Образите на <светци>те в <Панонските легенди>. Проблемен анализ на "<Проглас към Евангелието>" и "<Беседа против триезичниците>" от Константин-Кирил Философ, "<За буквите>" на Черноризец Храбър и "<Шестоднев>" на Йоан Екзарх

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в България

Колекции

„Човекът и бог в българската литература Християнската религия в духовния свят на българите през средните векове“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40666