Павел Шафарик: "Славяните в цяла Македония сами се наричат българи"

Елемент

Заглавие

Павел Шафарик: "Славяните в цяла Македония сами се наричат българи"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Йонков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 12-14 : с портр. и карта.

Описание на серията

ISBN

1310-1641

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Македония

Сигнатура

НБКМ / Б 1446

Име на изданието

Македония

Забележки

Анотации

Павел Йозеф Шафарик за българите в Македония

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Павел Шафарик: „Славяните в цяла Македония сами се наричат българи““. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40663