Всички трябва да се съобразяват с историческите факти 150 години от пътешествието на Виктор Григорович през българските земи от Охрид до Русчук

Елемент

Заглавие

Всички трябва да се съобразяват с историческите факти 150 години от пътешествието на Виктор Григорович през българските земи от Охрид до Русчук

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Васил Дойков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 11-12 : с ил.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Охрид; Русчук

Сигнатура

НБКМ / Б 1446

Име на изданието

Македония

Забележки

С ил.: "Св. Наум Охридски" - икона от църквата "Св. Климент" в Охрид, XIV-XV в

Анотации

За книгата на Виктор Иванович Григорович "Очерк путешествия по европейской Турции" (1. изд. 1848; 2. изд. 1877)

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Всички трябва да се съобразяват с историческите факти 150 години от пътешествието на Виктор Григорович през българските земи от Охрид до Русчук“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40646