Памет за професор Божидар Райков

Елемент

Заглавие

Памет за професор Божидар Райков

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Нина Вутова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 136-138.

Описание на серията

ISBN

0324-1270

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

L

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Рубрика "In memoriam"

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Памет за професор Божидар Райков“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40636