Конференция по проблеме динамики нормы в истории славянских литературных языков

Елемент

Заглавие

Конференция по проблеме динамики нормы в истории славянских литературных языков

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

В. С Ефимова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

с. 116-118.

Описание на серията

ISBN

0132-1366

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Славяноведение

Забележки

Анотации

Информация за работата на международната научна <конференция> " Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы", проведена на 25-26 май 1994 г. в Москва. Конференцията е организирана от секцията за славянско езикознание към Института за славянознание и балканистика (РАН) и е включена в качеството на "кръгла маса" в програмата за честване на <Деня на славянската писменост и култура>. Докладите, свързани с кирило-методиевската проблематика, са: А. Раух: " Институт восточных церквей как продолжатель кирилло-мефодиевских традиций"; няколко доклада са посветени на историческия развой на писмените славянски езици от X в. насам (Р. Цейтлин се спира на проблема за вътрешната динамика на езиковите норми в класическите <старобългарски паметници от X-XI в.>); в доклада си В. С. Ефимова изследва езика на Йоан Екзарх

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Юбилейни тържества и научни форуми

Колекции

„Конференция по проблеме динамики нормы в истории славянских литературных языков“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40607