Das Buch Richter Die altbulgarische Ubersetzung in den Gesamt- und Auswahltexten = Книгата Съдии : Старобългарският превод на паримийния и чети текст

Елемент

Заглавие

Das Buch Richter Die altbulgarische Ubersetzung in den Gesamt- und Auswahltexten = Книгата Съдии : Старобългарският превод на паримийния и чети текст

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Diljana Atanasova

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 53-106.

Описание на серията

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die Slawischen Sprachen

Забележки

Съдържа и: Приложение - Текст на старобългарски език, с. 91-99; Списък на ръкописите, с. 100-101; Библиогр., с. 101-106

Анотации

Систематизирани са в няколко групи всички по-значителни текстови и езикови различия, противопоставящи двата варианта на <старобългарския превод> - паримийния и чети текста, като са посочени и техните съответствия в гръцките ръкописи

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Книга Съдии - Преводи

Колекции

„Das Buch Richter Die Altbulgarische Ubersetzung in Den Gesamt- Und Auswahltexten = Книгата Съдии : Старобългарският превод на паримийния и чети текст“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40579