Textworterbucher oder Handschriftenworterbucher? Zu einer neuen konzeption altbulgarischer Lexikographie

Елемент

Заглавие

Textworterbucher oder Handschriftenworterbucher? Zu einer neuen konzeption altbulgarischer Lexikographie

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Ulrich Theissen

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1995

Страници

p. 107-118.

Описание на серията

ISBN

1019-2492

Систематичен код

4.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die Slawischen Sprachen

Забележки

Анотации

Изданието: Theissen, Ulrich. Deutsch-altbulgarisches Worterbuch = Немско-старобългарски <речник>. Bd. 1: A-K (DSS 23/1991); Bd. 2: L-Z (DSS 26/1991) се цитира като успешен опит за представяне на <лексикално>то богатство на <старобългарския език> посредством един модерен книжовен език. Изложена е концепцията за цялостното проучване на текста на даден <паметник>, а не на един определен негов препис, което дава възможност за проследяване на развитието и промените в лексикалния облик като част от <текстовата история>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Лексикология на старобългарския език - Речников състав; Речници на старобългарския език

Колекции

„Textworterbucher Oder Handschriftenworterbucher? Zu Einer Neuen Konzeption Altbulgarischer Lexikographie“. , 1995, , 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40578