Methodbibel Die Methodbibel Das Buch Leviticus

Елемент

Заглавие

Methodbibel Die Methodbibel Das Buch Leviticus

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg

Година на издаване

1995

Страници

252 p.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen Bd. 40. Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrsg. Otto Kronsteiner ; 4

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Съдържа и: Списък на използваните ръкописи, с. 251-252

Анотации

Използвани са следните ръкописи: 1. Български препис от 1544. Москва, РГБ (преди ГБЛ), ф. 87, сб. Григорович ј 1 (М/1684): 183б-204а; 2. Руски препис от XV в. Москва, РГБ (преди ГБЛ), ф. 173, сб. МДА ј 12: 240а-263а; 3. Острожката библия 1581. Фототипно изд. М.-Л., 1988; 4. Български препис от 1537. Москва, РГБ (преди ГБЛ), сб. Румянцев ј 29: 164а-182б; Руски препис от XV в. Москва, РГБ (преди ГБЛ), ф. 310, сб. Ундолски, ј 1: 156а-173б. Текстът е издаден на <глаголица> и <кирилица>.

Рецензия

uri

Илюстрации

ill.

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Methodbibel Die Methodbibel Das Buch Leviticus“. Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1995, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40568