Handschriften-Fetischismus oder kritische Ausgaben? Lebt die Slawistik noch im Mittelalter?

Елемент

Заглавие

Handschriften-Fetischismus oder kritische Ausgaben? Lebt die Slawistik noch im Mittelalter?

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Otto Kronsteiner

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

p. 47-65.

Описание на серията

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.; 3.6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die Slawischen Sprachen (Salzburg)

Забележки

Анотации

При направеното сравнение между <дипломатическо и критическо издание> се изтъкват предимствата на критическото и се указва как трябва да изглежда то. Във връзка с подготвяната от Института за славистика при Залцбургския университет поредица от <критически издания> на <старобългарски текстове> се посочват причините за избора на старобългарската <Методиева библия> за начало на тази поредица - това е първият пълен <библейски свод>, преведен на един европейски народен език

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Handschriften-Fetischismus Oder Kritische Ausgaben? Lebt Die Slawistik Noch Im Mittelalter?“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40567