Die Methodbibel Das Buch Rut / Bearb. Dimitar Dunkov et al

Елемент

Заглавие

Die Methodbibel Das Buch Rut / Bearb. Dimitar Dunkov et al

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

p. 3-39. - (Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrsg. Otto Kronsteiner ; 1).

Описание на серията

Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrsg. Otto Kronsteiner 1

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die Slawischen Sprachen (Salzburg)

Забележки

Други подготв. изд.: Otto Kronsteiner, Ulrich Theissen; Списък на ръкописите, с. 37-39

Анотации

<Критическо издание> на <Методиевия превод> на <Книга Рут>. Текстът е издаден на <глаголица> и <кирилица>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводаческо изкуство на Кирил и Методий; Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Die Methodbibel Das Buch Rut / Bearb. Dimitar Dunkov Et Al“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40566