Die Methodbibel Das Buch Richter / Bearb. Diljana Atanasova

Елемент

Заглавие

Die Methodbibel Das Buch Richter / Bearb. Diljana Atanasova

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg

Година на издаване

1994

Страници

p. 203-225.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen, ISSN 1019-2492 1994, Bd. 38

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Библиогр. с. 224-225

Анотации

Изследването е послеслов към <критическото издание> на <Методиевия превод> на <книга "Съдии"> от поредицата издания на <старобългарски библейски текстове>, осъществявана от Института за славистика към Залцбургския университет. Представлява анализ на <текстологичните особености> в старобългарския превод на "Съдии", запазен в разглежданите три <преписа>, които лежат в основата на самото критическо издание на библейската книга, като се проследяват приликите, които ги обединяват, и се разкриват индивидуалните черти на всеки един от тях.

Рецензия

uri

Илюстрации

Диляна Атанасова

описание на тома

Предметна рубрика

Преводаческо изкуство на Кирил и Методий; Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Die Methodbibel Das Buch Richter / Bearb. Diljana Atanasova“. Salzburg, 1994, Salzburg, 1994, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40562