Die Methodbibel Die Psalmen

Елемент

Заглавие

Die Methodbibel Die Psalmen

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg

Година на издаване

1994

Страници

481 p. : ill.

Описание на серията

Die Slawischen Sprachen, ISSN 1019-2492 1994, Bd. 37. Kritische Ausgaben altbulgarischer Texte = КРИТИЧНИ ИЗДАНИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ТЕКСТОВЕ / Hrsg. Otto Kronsteiner ; 3

ISBN

1019-2492

Систематичен код

3.3.3.; 3.6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Забележки

Съдържа и: 2 снимки от Синайски псалтир и Болонски псалтир; Списък на ръкописите, с. 479-481

Анотации

<Критическо издание> на <Методиевия превод> на <Псалтира>. Паралелно представяне на текста на <глаголица> и <кирилица>, разночетения - главно от <Болонски псалтир> и <Синайски псалтир>.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводаческо изкуство на Кирил и Методий; Преводи на Кирил и Методий на Библията - Псалтир; Преводи на Методий - Библия; Псалтир - Преводи; Псалтир - Преписи

Колекции

„Die Methodbibel Die Psalmen“. Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1994, Salzburg Inst. fur Slawistik der Univ. Salzburg, 1994, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40560