Неделя Цветъная - Връбъница

Елемент

Заглавие

Неделя Цветъная - Връбъница

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ангелина Минчева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 105-115.

Описание на серията

ISBN

0204-868Х

Систематичен код

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 9617

Име на изданието

Старобълг. лит.

Забележки

Библиогр. с. 114-115

Анотации

Проучване и коментар на <названията на празника>, засвидетелствани в старобългарските ръкописи

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Неделя Цветъная - Връбъница“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40554