Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. К вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства

Елемент

Заглавие

Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. К вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Анатолий Турилов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 14-34.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

5.2.1.1; 5.2.1.2

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Рим; Санкт Петербург

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Библиогр. с. 31-34; Рез. на англ. ез

Анотации

В статията са представени две неизвестни <памети>, отразяващи събития в <българската църковно-политическа история> през третата четвърт на IX в.: победата на княз Борис-Михаил над бунтовниците, стремящи се към реставрация на езичеството (Март 2) и освещаването на църква на името на апостол Петър (Април 2). Паметите се съдържат в <месецослова> на сръбски <апракос> (Апостол-Евангелие) от края на XIII в. или от края на XIII - началото на XIV в. (Санкт Петербург, ФИРИ РАН, Западноевропейска секция, ј 680). Първата памет дава възможност да се установи датата на <покръстването на българите>. Втората разширява кръга от свидетелства за <отношенията с Рим> през третата четвърт на <IX в.> Разгледани са и особеностите на формирането и развитието на <църковния български календар> в епохата на <Първото българско царство>

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело; Българската църква и Кирило-Методиевото дело; Месецослов

Колекции

„Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. К вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40526