Една хомилетична творба за св. Кирил и Методий Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша

Елемент

Заглавие

Една хомилетична творба за св. Кирил и Методий Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Славия Бърлиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1998

Страници

с. 40-49 : с факс.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

2.4; 5.4.3

Годишнина

XXII

Съставител

Географски понятия

Мюнхен; Полша

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Съдържа текста на изследваното Слово за св. Кирил и Методий, придружен с превод на български език; Рез. на англ. ез

Анотации

Представени са резултатите от проучване на текста на <Словото за св. Кирил и Методий> от <сборник с проповеди> за светци на краковския магистър Шчекна от <ръкопис Clm 17234, f. 45va - 46ra> - Баварска държавна библиотека в Мюнхен, кодекс от XV в. Сравнението му с текста на <кирило-методиевската легенда> <Quemadmodum> дава основание творбата да бъде определена не само като нов препис на легендата, но и като нейна кратка редакция

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в Полша

Колекции

„Една хомилетична творба за св. Кирил и Методий Към въпроса за латинските Cyrillo-Methodiana в Полша“. , 1998, , 1998, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40518