Учениците за учителя

Елемент

Заглавие

Учениците за учителя

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боряна Велчева; Екатерина Даскалова; Мариана Димитрова; Стефан Кожухаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1997

Страници

с. 9-12.

Описание на серията

ISBN

1310-8190

Систематичен код

1.2.2

Годишнина

II

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 23644

Име на изданието

Българистика и българисти

Забележки

Анотации

В рубриката "Учениците за учителя" са публикувани изказвания на Боряна Велчева (с. 9), Стефан Кожухаров (с. 9-10), Мариана Димитрова (с. 10-11) и Екатерина Даскалова (с. 11-12, под заглавие "Съвест на века") за акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Изследователи на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Учениците за учителя“. , 1997, , 1997, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40517