Глаголическата традиция и преславската книжнина

Елемент

Заглавие

Глаголическата традиция и преславската книжнина

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Татяна Славова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 35-46.

Описание на серията

ISBN

0204-4021

Систематичен код

3.3.2; 5.2.1.5.1

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ; НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Рез. на англ. ез

Анотации

В статията са представени филологическите свидетелства за равностойното функциониране на <глаголицата> наред с <кирилицата> в <Преславското книжовно средище> през първите няколко десетилетия на X в

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преславска книжовна школа

Колекции

„Глаголическата традиция и преславската книжнина“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/40503